Hva Er En Wiki Side

Hva er en wiki?

Teknologien bak Wikipedia-leksikonet kalles ofte bare "wiki". Det er mulig å opprette wiki-nettsteder ved å laste ned wiki-programvare. De fleste er gratis siden mange utvikler wiki-løsningene som open source-prosjekter. Ulik wiki-programvare kan ha ulike egenskaper, men prinsippene er like for alle wiki:

Alle kan i utgangspunktet legge inn informasjon, både tekst, bilder og lenker
Alle kan i utgangspunktet endre informasjon som andre har lagt inn. Historikken ivaretas, så endringer synes og gamle versjoner kan rekonstrueres
Det er lett å identifisere artikler som ikke har fått innhold enda, slik at en kan bli den første til å opprette nye ting
En kan knytte diskusjoner til artiklene
Informasjonen er søkbar på en rekke ulike måter
Jo flere som bidrar, jo mer verdi får informasjonen
Kvalitetskontroll gjøres ofte av de som bidrar, fordi de får eierforhold til egne bidrag og følger med på utviklingen

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License